ΠΡΟΣΟΧΗ: Τι μας δείχνει το χρώμα του μαρουλιού


Share/Bookmark
Μια μελέτη από Ιταλούς και Ισπανούς ερευνητές αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του μαρουλιού ανάλογα με το χρώμα του... Σύμφωνα με τους ερευνητές οι οποίοι εφάρμοσαν τη μέθοδο
ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) ώστε να μελετήσουν τις σύνθετες ουσίες που βρίσκονται στο πράσινο μαρούλι το πρασινοκόκκινο μαρούλι και το κόκκινο μαρούλι κατέληξαν στο ότι το πράσινο μαρούλι περιέχει υδατοδιαλυτές αντιοξειδωτικές ουσίες που επιδρούν με αργό έως μέτριο ρυθμό. Το πρασινοκόκκινο μαρούλι περιέχει τρία είδη σύνθετων ουσιών που επιδρούν με γρήγορο, μέτριο και αργό ρυθμό. Τέλος, το κόκκινο μαρούλι περιέχει σύνθετες ουσίες που επιδρούν με μέτριο έως γρήγορο ρυθμό.

Via
     
eXodosclub.blogspot.gr
Share/Bookmark
Share on Google Plus
ERGASIA

About senariografos

...
    Comment (ΣΧΟΛΙΑ)
    Facebook Comment